Skola

Det finns mycket av intresse på Polaris för såväl elever som lärare! Här nedan är ett urval.

Gör gärna en egen “expedition” i polarvärlden!

Filmer skapade för Polaris:

Elever_forskar_i_Tarfala
Elever från Hjalmar Lundbomsgymnasiet på fältkurs i Tarfala.

Eleverna undersöker och beräknar Storglaciärens tillväxt och avsmältning i samarbete med forskarna på Tarfala forskningsstation.

För högstadiet och gymnasiet.

(10 minuter)

Upptck_Abisko_-_kommunikationer
Följ med till Abisko i nordligaste Sverige – kommunikationer. 

Här kan du lära dig om hur man kan ta sig fram i en miljö där samhällena ligger glest. Barn och vuxna berättar och visar prov på på olika sätt – allt från skidor och rensläde till snöskoter och helikopter. Hur man reste för och hur det kan gå till idag.

Filmen vänder sig primärt till en yngre målgrupp. (14 minuter)

Upptck_Abisko_-_vder_och_klimat
Följ med till Abisko i nordligaste Sverige – väder och klimat.

Här kan du lära dig mycket om ett extremt klimat och också lära dig en del om växthuseffekten och studera olika sätt att klara isande kyla.

Filmen vänder sig primärt till en yngre målgrupp. (11 minuter)

Webbplatser skapade för Polaris:

antarktis
En webbplats om Antarktis. 
Följ med Hanna Mia på expedition till den frusna världen Antarktis på jordens botten! Hanna Mia var tio år när hon 2002 fick följa med fyra svenska pingvinforskare till Antarktis. Forskarnas uppgift var att ta reda på om pingvinerna smittats av sjukdomar från oss människor. Du kan också resa med den svenske polarforskaren Otto Nordenskiöld som reste dit redan 1902 – som en av de första forskarna att besöka Antarktis. “Antarktis” rymmer såväl fakta som många fotografier och korta filmer. Främst för mellanstadiet.

tnw_thmb
Expedition Tundra Nordväst

Detta läromedel bygger på en expedition med 70 forskare med biologisk inriktning som arbetade med provtagning på sammanlagt 17 olika platser på den kanadensiska tundran – bl a på den magnetiska nordpolen!

Till läraren:

Det här är inget spel utan snarare ett läromedel med spel- och lekinslag på ett intressant och underhållande sätt. I avsnittet “Att göra en expedition” kan du själv vara med och planera en expedition. Matematik, biologi och geologi är några av de skolämnen som tillämpas.

Nivå 1 skall kunna användas av åk 3-4 och uppåt – med lite läshjälp även för lägre åldrar.

Nivå 2 är lite svårare – för åk 5-6.

Nivå 3 är fördjupningsuppgifter.

Lärarhandledningar, elevmaterial

iskallt_logo
Läromedel på temat “Iskallt

Framtaget av teknik- och naturvetenskapscentra i Sverige.

Många spännande experiment, fakta mm.Lärarhandledning på temat Iskallt för din kropp (pdf). (6 – 12 år)

Litteraturtips

Monitor_15_Arktisk_milj_i_Norden
Arktisk miljö i Norden, Monitor 15 – orörd, exploaterad, förorenadEn vidgad och total vy av problemen i Arktis. Fylld med fakta och äventyr.

En väl genomarbetat bok, allt presenterat i färg.

254 s.  ISBN 91-620-1168-5   Naturvårdsverket (1996)