Ny och överraskande bild av Arktis historia

Arktis var isfritt för mellan 8 500 och 6 000 år sedan. Det kan nu en grupp forskare visa, med hjälp av studier av drivved och strandvallar vid jordens nordligaste kust på Grönland. Forskningen utfördes under IPY med stöd från bland annat Vetenskapsrådet och Polarforskningssekretariatet.
Läs mer på Lunds universitets webbplats: www.lu.se/o.o.i.sid=708&news_item=7022