Ett sista bröllop

År 1410 är enligt de officiella rullorna sista gången ett skepp seglar iväg från Herjolfsnes. Besättningen på det isländska fartyget hade varit ute på fångst i området och två år tidigare, i september 1408, deltagit i bröllop i Hvalsey kyrka mellan Thorstein Olafsson och Sigrid Björnsdottir. Enligt berättelserna skall det ha varit stora festligheter i den vackra kyrkan.
Vad som händer sedan är höljt i dunkel. Säkert är att den grönländska nordbokulturen var försvunnen någon gång runt 1500-talets början. Ännu ett par decennier in på århundradet finns rapporter om tillfälliga besök och sporadiska observationer, men stor osäkerhet råder. Och man kan bara spekulera i varför intresset var så svalt att från Nordens sida skaffa ordentliga underrättelser om kolonierna. Men även om vikingaättlingarnas öde snart glömdes bort ute i Europa, var det naturligtvis inte fallet i Norden. Försök gjordes att leta sig tillbaka, men utan resultat. Med tiden gick värdefulla kunskaper förlorade och på sjökort från 1600-talet placeras Österbygden på den okända grönländska östkusten, ett misstag som skulle hålla liv i vikingamyten för långa tider.
Med modern forskning har klimatets betydelse för nordbokuturens undergång stärkts. En annan aspekt som länge fängslat eftervärlden är vart nordborna tog vägen. Kanske är den troligaste förklaringen att de helt enkelt lämnade Grönland och seglade iväg. Eftersom arkeologerna funnit så få värdefulla föremål i sina utgrävningar kan det tolkas som att de tog sina värdesaker med sig. Men när och var de for är det ingen som vet.

Polarisen