Bo Östergren, tillverkare av lössnöskidor

Under århundraden tillverkade samerna sina egna skidor. Teknikutvecklingen i de arktiska och subarktiska delarna av Norden tog fast på skidor som det både gick att ta sig fram med i djup snö i skogslandet och över skarsnön uppe på fjället.
Från 1800-talet började skidor fabrikstillverkas och den stora tekniska uppfinningen var de superstarka lim som uppfanns för att tillgodose flygindustrins höga krav. Tack vare dessa limmer kunde skidorna göras spänstigare genom att varje skida byggdes upp av flera tunna trälager.

Invalid Displayed Gallery


Foto: Torgny Nordin
Skidåkning var länge något som i stort sätt endast samerna kände till, men i och med att intresset sprid sig förändrades såväl åkstilar som skidornas utseende. På 1930-talet mer eller mindre försvann breda och långa skidor från marknaden i Sverige. Nya skidideal och en långt driven standardisering resulterade i allt smalare och kortare skidor.
Runt om i Arktis pågår sedan lång tid en diskussion om hur gammal kunskap skall kunna bevaras för eftervärlden. En snabb modernisering och utbredd industrialisering har lett till att traditionella sysslor och kännedom om hur man förr kunde reda sig i naturen glömts bort. För att om möjligt bevara denna praktiska kunskap, hemmahörande i urgamla kunskapsvärldar, pågår flera arbeten med att dokumentera traditionell matlagning, klädtillverkning, namn på växter och djur och så vidare.
Oro över att den praktiska kunskapen om skidåkning – utanför preparerade motionsspår – höll på att gå förlorad, hördes redan i början på 1930-talet i vårt land. I en artikel från 1934 uttrycker Sven J. Cederberg sin starka oro över utvecklingen: “skidan har nämligen i en för gamla skogslöpare oroväckande grad krympt samman, synnerligast på längden, och den skidlöpningsteknik, som är en nödvändig förutsättning för en god och obehindrad framfart på ett löst, djupt och ospårat snölager, skjutes av idrotten nästan helt åt sidan”.
En som inspirerats av traditionell skidåkning och samisk skidkonst är Bo Östergren i Jokkmokk. Han är en av ytterst få skidmakare som finns kvar och den ende som idag arbetar inom den hantverkstradition som särskilt intresserat sig för att tillverka skidor med goda egenskaper för lössnö.
– Jag kommer ursprungligen från Leksand, men jag flyttade hit till Jokkmokk för bo mera centralt, det är ju här i Lappland de flesta lever som vill ha riktiga skogsskidor och här finns flera små sågverk som jag har kontakt med. Bo Östergren tillverkar drygt 100 par skidor per år, de flesta görs på beställning, med mått som är personligt anpassade. Men Bo säljer även skidor på vintermarknaden i Jokkmokk.
Det som överraskar alla som första gången ser Bo Östergrens skidor är längden, de är exceptionellt lång, ofta en bra bit över tre meter.
– Mina längsta skidor är 3, 30 långa och som mest tolv centimeter breda. Men de flesta normalstora män föredrar skidor som är tre meter långa och åtta centimeter breda. Lätta kvinnor brukar köpa något kortare skidor, men med samma bredd.
Inne i Bo Östergrens skidverkstad i Jokkmokk är det fullt av skidämnen och bräder av björk, gran och hård, amerikansk hickory. Mycket av arbetet görs för hand, med undantag för olika hyvelmaskiner och en bandsåg. Det är en del av hantverkstraditionen att inte låta maskinerna ta över allt, men det handlar förstås också om att verksamheten skall fungera ekonomiskt.
Att färdas i skogslandet på breda och långa skidor är en traditionell kunskap som samerna känt till sedan urminnes tider. Idag är det många som förvånas över Bo Östergrens skidor och man undrar om det inte är svårt, om man inte kör fast i videsnår och ris.
– Ja, det är faktiskt otroligt få människor som idag känner till hur det fungerar att skida på riktigt långa skidor. Men jag kan bara säga att det är en enorm frihetskänsla när man ser att skidspetsen alltid ligger ovanpå snön, när man glider fram över lössnön, slipper skida i uppkörda skoterspår – och kan fara precis dit man vill.

Polarisen