Skidor

puffOstgren

– Mina längsta skidor är 3, 30 långa och som mest tolv centimeter breda. Få skidmakare som finns kvar och Bo Östgren är den ende som idag arbetar inom den hantverkstradition som särskilt intresserat sig för att tillverka skidor med goda egenskaper för lössnö.

Skidor är ett urgammalt sätt att ta sig fram på under vintern. Världens äldsta skidor, mer än 5 000 år gamla, har hittats i myrar i norra Sverige.
De arktiska kulturerna har utvecklat många olika sorters tekniker för sina transporter. Det vanligaste fortskaffningsmedlet under vintern och vårvinter var länge olika sorters slädar, vanligtvis dragna av hundar eller renar. Idag används slädar endast i ringa utsträckning, med undantag för det växande intresset inom turistindustrin.
Skidor är ett urgammalt sätt att ta sig fram på under vintern. Världens äldsta skidor, mer än 5 000 år gamla, har hittats i myrar i norra Sverige. Även om vi inte vet vem som använde dessa uråldriga skidor kan man utgå ifrån att konsten att tillverka och åka skidor är en teknik som har mycket djupa rötter i den samiska kulturen. Redan i de allra första beskrivningarna av folket längst uppe i norra Skandinavien berättas om deras skicklighet med att ta sig fram över snötäckta landskap. En klassisk källa till kunskap om förhållandena för människorna i Norden under senmedeltiden är Olaus Magnus bok “Historia om de nordiska folken” som utgavs år 1555. Bland annat i kapitlet Om Lapparnas jaktfärder ges för första gången en korrekt beskrivning om skidor och skidåkande. Efter att ha berättat om vilka samerna var fortsatte Olaus Magnus med att redogöra för “…huruledes de med begagnande af krökta, breda och glatta träspjälor bundna vid fötterna gifva sig i nappatag med vilda djur, som de jaga med båge och pilar genom dalar och på snöklädda fjäll och bergskrön, där de ila fram i den mest halsbrytande fart”.
Olaus Magnus berättar också om att samernas skidor var olika långa. Skälet till det var att den kortare skidan var försedd med skinn undertill för att få bra fäste och inte glida bakåt, medan den längre skidan renbart var till för att glida på. Först i vår tid har bruket av stighudar under skidorna börjat användas, men bland samerna har alltså den tekniken använts i åtminstone ett halvt årtusende.
Samernas skicklighet när det gällde att tillverka och, inte minst, att ta sig fram på skidor gjorde att samer anställdes på svenska polarexpeditioner till Högarktis. Första gången skidor användes i forskningens tjänst var på Grönland år 1883, under en svensk expedition ledd av Adolf Erik Nordenskiöld. Mästerskidåkarna Pavva Lars Tuorda och Anders Rassa gjorde då, från den grönländska västkusten strax söder om Diskobukten, en långtur upp på inlandsisen. Deras insats skulle komma att få många efterföljare långt in i modern tid, med äventyrare som försökt skida till Nord- och Sydpolen.
Inom renskötseln har bruket av skidor numera nästan fullständigt ersatts av snöskotrar. Men när fjällsamerna på våren driver renarna från skogslandet upp mot skogslandet brukat man alltid ha med ett par skidor i vagnen efter skotern – för säkerhets skull.

Polarisen