Klimat

Det arktiska klimatsystemet består av olika delsystem som land, luft, is och hav och dessa kopplar ihop på olika sätt, både inom Arktis men också på flera sätt med resten av vår jord. Det senare gäller fram för allt luften som utan hinder strömmar mellan nord och syd, men det gäller också havet. I havet har vi ett inflöde från Stilla havet och från Atlanten, och ett utflöde till Atlanten där en del utgörs av djupvatten som bidrar till den storskaliga globala oceancirkulationen.

Inom Arktis finns kopplingar mellan luften och alla de andra komponenterna genom utbyte av energi, vatten och olika gaser. Från land rinner stora floder ut i havet och transporterar vatten, lösta ämnen och partiklar. Mellan is och hav sker ett kontinuerligt utbyte av energi som betyder att isen växer på vintern och smälter på sommaren.

Detta är bara några exempel på de kopplingar som utvecklas om du tar del av vår klimatvandring.

Klimatet på Jorden styrs av komplexa system där allt hänger samman och där väder och vind på en plats påverkar resten av planeten.

Innehållet i denna del av Polarisen skapades 2010 av forskare knutna till den tidigare forskningsplattformen “Tellus” vid Göteborgs universitet:
Leif Anderson, professor i marin kemi (medverkat främst i avsnitten om luft, flodvatten, kolets väg och metan i havsbottnarna samt avsnittet om klimatsamspelet hav-land).
Göran Björk, professor i oceanografi (medverkat främst i avsnitten om havsis och hav samt avsnitten om klimatsamspelet hav-havsis, hav-luft, havsis-land och havsis-luft)
Robert Björk, fil dr i växtekologi (medverkat i avsnittet om vegetation och ekoprocesser på land samt avsnittet om klimatsamspelet land-luft).
Mats Olvmo, fil dr i naturgeografi (medverkat i avsnitten om kusterosion och permafrost).