Polarområdenas inflytande

I samband med att du läser om kyliga klimat kan du ta reda på följande: Hur kallt är det i Sverige Vilket är köldrekordet Jämför Katterjokk (Riksgränsen), Abisko, Kiruna och Karesuando med orter på motsvarande breddgrad i Kanada, Alaska och Sibirien. Vad beror skillnaderna på
Titta på medeltemperaturen den kallaste månaden och dessutom på de absoluta minimivärdena. Och hur är det på den plats där du bor Information om Abisko finns på www.ans.se Rekordvärden finns på www.smhi.se I biblioteket kan du läsa i tidskriften Väder och Vatten nummer 13/2000 (Se årstabell 2000.) Sök också information på www.worldclimate.com och members.nbci.com/snowball3/js/rscalc.html
Forskarna anser numer att de första tecknen på klimatförändringar sannolikt visar sig i polarområdena, framför allt i haven. Flera svenska forskare deltar i olika polarexpeditioner. Man försöker där ta reda på hur klimatet ändras. Expeditionen hösten 2001 heter Arctic Ocean. Forskarna bor på isbrytaren Oden. En annan svensk expedition går till Antarktis i vintern 2002. Tag reda på vad man forskar om på dessa expeditioner.
Läs om Arctic Ocean på: www.polar.kva.se/expeditioner/ao2001/ forskningsprojekt.html Från och med januari 2002 får du fortlöpande information om expeditionen till Antarktis på www.universeum.se/jason