Begreppsövning

Glaciäris bildas genom att snö sakta packas ihop. Havsis och permafrost bildas i stället genom att havs- eller landytor kyls ner. Permafrost är jord (eller alv) med en medeltemperatur som under många år legat under fryspunkten. Om det finns fuktighet i ett permafrostområde behåller den sin fasta form som is. Den fryser samman andra mineraler och organiskt material i jorden och knyter ihop dem till en hård massa.
Övning:rnI detta sammanhang kan det vara bra att hjälpa eleverna reda ut begreppet “mineral”. Ordet används i olika sammanhang och diskussionerna kan bli förvirrande om klassen inte får grepp om termen.
Ett sätt kan vara att ta hjälp av en uppslagsbok och kanske har skolan tillgång till Nationalencyklopedin i bokform eller på webben. En uppgift kan vara att undersöka om olika källor förklarar begreppen på samma sätt. Några av de begrepp som ofta används är: mineral, mineralnäringsämne, mineralämne, mineralisering, mineraljordarter och mineralvatten.

Polarisen