Praktiska övningar

Här hittar du olika experiment och övningar som handlar om glaciärer, is och polarområden. Du kan själv eller med hjälp av din lärare fördjupa din kunskap genom att prova att experimentera, observera och beräkna olika saker. Förhoppningsvis ger det dig en djupare förståelse för de olika processer som sker i en glaciär, men också en idé om vilken betydelse inlandsisarna har för vårt klimat.
 

Polarisen