Glaciologen Peter Janssons forskningsresultat

En glaciärforskare ägnar mycket tid åt att beräkna snödjup och ismängd samt förändringar av båda. Vinterbalans är ett värde som används. Det betyder höjden på en tänkt vattenpelare om årets snö smälte men ändå låg kvar på glaciären och dessutom fördelade sig jämnt över glaciärens yta.
Nedan kan du nu studera forskaren Peters värden för Storglaciärens vinterbalans under ett antal år.
Ligger ditt värde i närheten av något av Peters resultat Tror du att dina beräkningar representerar ett snörikt eller ett snöfattigt år Har du mätt snödjup på tillräckligt många punkter
Diagrammet visar forskningsresultat från Storglaciären. Vinterbalansen är markerad med blå staplar. Vintern 1969/70 var exempelvis vinterbalansen cirka 1 meter vattenekvivalent (1 m w eq).
Läs mer om massbalans

Polarisen