Om ordet Glaciär

Även om ”glaciär” är ett franskt ord ha vi svenskar hämtat begreppet från den engelska glaciologiska litteraturen. I svenskan lever också det nordiska ordet ”jökel” kvar i ord som jökelport som betecknar tunnelöppningen för en glaciärälv. Samiskan har flera ord för glaciärer, t.ex. jietna och jekna (som i Riukojietna och Salajekna). I Norge används orden bree och fonna som glaciärnamn (i t.ex. namnen Nigardsbreen och Lomonosovfonna), även jökel förekommer i några glaciärnamn. Danskarna använder ordet gletscher som har sitt ursprung i det tyska ordet för glaciär (med samma stavning som det danska). I alperna finns ytterligare några namnformer för glaciär. I Österrike används ferner (t.ex. Hintereisferner) som syftar på ordet för gammal snö: firn. I Schweiz används just ordet firn (som i t.ex. Claridenfirn).

Polarisen