Summering

Vi har sett att rörelsen hos en glaciär varierar över dess yta och är som störst vid jämviktslinjen och längs glaciärens mitt. Isrörelsen avtar från ytan mot bottnen. Rörelsen hos glaciärerna ger upphov till sprickbildning på ytan. Sprickorna uppkommer vinkelrätt mot extensionsriktningarna som bestäms av isrörelsefördelningen.
Glaciärer är allt annat än en stillastående massa av is och snö. Du som avser att besöka en glaciär bör vara beredd på att den kan röra sig, att den omformas och att glaciärer spricker.
Njut av besöket men var försiktig!

Polarisen