Isrörelse och isdynamik

Vad är det som gör en glaciär till just glaciär Vad skiljer glaciären från en snödriva eller isklump Svaret är glaciärrörelsen, och vi ska nu titta närmare på hur en glaciär kan förflytta sig.

Isrörelse

För att förstå hur en glaciär rör sig börjar vi med att tänka att det är vinter och att det snöar på en glaciär. Snö läggs på glaciärytan och glaciären blir lite tjockare. Mest snö faller på höga höjder och snötäcket blir tjockast på glaciärens högst belägna delar. Under sommaren smälter en del av den fallna snön. Även något av den ursprungliga glaciärisen smälter och rinner bort.
rnGet Adobe Flash playerrn rnAtt is och snö smälter beror i första hand på lufttemperaturen. Högre lufttemperatur ger högre smältning. Eftersom temperaturen avtar med mellan 0,6–1°C/100 m kommer smältningen att vara större på lägre höjd än på högre. Snö ansamlas på höga höjder och mest snö och is smälter på lägre delar av glaciären. Om detta fortsatte skulle glaciären bli allt brantare. Något måste ske för att kompensera den ojämna snöackumulationen och smältningen. Lösningen ligger i glaciärrörelsen.
Tänk dig nu att glaciäris rör sig som en trög massa. Högt belägen is flyttar sig långsamt och kontinuerligt från de övre till de lägre belägna delarna av glaciären. Glaciären kan liknas vid ett transportband där is och snö samlas i de övre delarna och sedan transporteras till de lägre delarna av glaciären för att där smälta och försvinna från systemet. Isen på glaciärens yta rör sig lättare och snabbare än vad den rör sig i botten. Bottenlagren stoppas upp av underlaget av berg.
Det ovan beskrivna kan man sammanfatta så här: grunden till isrörelsen är en obalans som uppstår på grund av massbalansen på glaciären. Processerna för ackumulation (is och snö som ansamlas) och ablation (is och snö som smälter) tvingar glaciären att röra sig. Massbalansen är ursprunget till glaciärrörelsen.
Vill du läsa mer om massbalans klicka här.

Polarisen