Mer fakta

Polarforskning och forskning kring glaciärer har en mer än hundraårig historia och man har hunnit samla mycket kunskap. Forskningen i sig har moderniserats och bedrivs nu snarare med GPS än med spade och snösond. Läs mer om forskningsresultaten.
Ordet glaciär kommer från franskans ”glacier”. Samma ord används också i engelskan. I början av 1900-talet använde svenska forskare och allmänhet ofta ordet jökel. Ordet har gammalt nordiskt ursprung och används fortfarande på Island (i t.ex. namnet Vattnajökull).
Polarforskning och forskning kring glaciärer har en mer än hundraårig historia och man har hunnit samla mycket kunskap. Men inte bara namnet på det man studerar har förändrats från ”jökel” till ”glaciär”. Forskningen i sig har moderniserats och bedrivs nu snarare med GPS än med spade och snösond.
Även om ”glaciär” är ett franskt ord ha vi svenskar hämtat begreppet från den engelska glaciologiska litteraturen. I svenskan lever också det nordiska ordet ”jökel” kvar i ord som jökelport som betecknar tunnelöppningen för en glaciärälv. Samiskan har flera ord för glaciärer, t.ex. jietna och jekna (som i Riukojietna och Salajekna). I Norge används orden bree och fonna som glaciärnamn (i t.ex. namnen Nigardsbreen och Lomonosovfonna), även jökel förekommer i några glaciärnamn. Danskarna använder ordet gletscher som har sitt ursprung i det tyska ordet för glaciär (med samma stavning som det danska). I alperna finns ytterligare några namnformer för glaciär. I Österrike används ferner (t.ex. Hintereisferner) som syftar på ordet för gammal snö: firn. I Schweiz används just ordet firn (som i t.ex. Claridenfirn).

Polarisen