Mäta vattenmängd i glaciären

Vattenmängd i glaciären.
Vintertid när det snöar ökar mängden is och snö på glaciären. Forskaren som ska kartlägga hur mycket snö som samlas under vintern börjar med att mäta snödjupet. Eftersom snön lägger sig mycket ojämnt över glaciärens yta, mäter man snödjup på ett stort antal punkter. Börja med att klicka på första övningen.

Get Adobe Flash player

Om du metodiskt klickar över hela glaciären så kommer du att se siffror på anteckningsblocket i bilden. Var noggrann. Dessa värden representerar hur mycket snö som kan finnas på Storglaciärens olika delar efter vintern. Observera att du ska skriva upp de värden som visas på anteckningsblocket.
Eftersom snö kan vara mer eller mindre hårt packad har vi räknat om snödjupet i varje punkt till motsvarande vattendjup. Summera dina värden för vattendjup och räkna ut ett medelvärde. Du har fått fram ett värde som visar hur mycket snö som samlades på Storglaciären under den aktuella vintern.
Ditt värde visar hur högt vattnet skulle stå om årets snö smälte men ändå låg kvar på glaciären och dessutom fördelade sig jämnt över glaciärens yta. Det värde du har räknat ut kallas vinterbalans.

Film:

video

Gymnasiestudenter som mäter snödjup på Storglaciären i Tarfala.

Polarisen