Kebnekajse sydtopp

Mäta snödensitet

För att kunna kartlägga en glaciärs förändringar måste en glaciolog ta till sina matematiska kunskaper. Bland annat måste snöns densitet (täthet) beräknas. För att beräkna densiteten behöver vi en formel. Genom att ta en viss mängd snö och dividera dess vikt med dess volym räknar man ut snöns densitet (kilo per kubikmeter).
För att kunna räkna ut densiteten behöver vi alltså veta vikt och volym på en viss mängd snö. Forskaren börjar därför med att gräva ett schakt genom snön och plocka upp ett prov av snö. Provtagaren som används är ett cylindriskt rör med känd diameter och som normalt brukar vara 25 cm långt. Provet tas upp ända från ytan och ner till botten av snön. För att få ett fullständigt prov ända ner till den nivå där snön ligger an mot glaciärisen behöver man ofta ta flera delprov med provtagaren. Provtagaren klarar bara av att ta ett delprov om 25 centimeters djup åt gången.
Pröva nu själv att mäta snödensitet.

Get Adobe Flash player
rn

  rn

 1. Klicka på en cylinder.
 2. rn

 3. Väg därefter påsarna på dynamometern.
 4. rn

 5. Anteckna påsarnas vikt på ett papper.
 6. rn

rnKom du ihåg formeln: densitet = m/(hr2).
Sätt in dina värden för vikt och volym och räkna ut de olika provernas densitet. Jämför därefter dina värden med forskningsresultaten i grafen nedan.
rnFiguren visar hur en uppmätt densitetsprofil kan se ut genom ett tjockt snötäcke på Storglaciären.rnrnFler övningar:rn

  rn

 • Om du har snö i din närhet kan du pröva att mäta densiteten. Mät också is som du själv gjort i frysen. Jämför därefter dina densitetsvärden med Storglaciärens snö.
 • rn

 • Använd värdena nedan på glaciärisens densitet och räkna ut ett ungefärligt värde på hur mycket en hel glaciär väger.
 • rn

rnGlaciäris har en densitet av ungefär 900 kg/ m3.rnStorglaciären har en yta av ungefär 3,1 miljoner m2.rnStorglaciärens medeldjup är cirka 93 meter.
Med hjälp av formeln kan du nu räkna ut hur mycket Storglaciären väger.
densitet= m/Vrn

Film:

rnGymnasiestudenter som gräver schakt för densitetsmätning.

Polarisen