Glaciärforskarens vardag

Det är glaciologens uppgift att ta reda på hur glaciärer fungerar och varför de ändrar form och storlek. Eftersom forskaren vill veta hur glaciären ändrar volym måste man bland annat mäta hur mycket snö som samlas på glaciären. Hur gör då glaciärforskaren i praktiken
Du ska nu själv mäta och göra beräkningar samt jämföra dina resultat med elever och forskare.

 

Polarisen