Glaciärer – bara vanligt vatten

I jordens glaciärisar finns sammanlagt 24 miljoner km3 färskvatten bundet. Detta är mer än dubbelt så mycket som de 10,9 miljoner km3 vatten som finns i världens alla floder, sjöar och grundvatten tillsammans. Gammal is kan berätta om vår planets klimathistoria, och is kan vara riktigt gammal. Man beräknar att isen i Antarktis botten är en miljon år.

Get Adobe Flash player

En av världens mest undersökta glaciärer är Storglaciären i det svenska Tarfala. Här finns dokumentation sedan slutet at 1800-talet och en forskningsstation byggdes 1946. Studier av glaciärens rörelser och förändringar har pågått sedan dess.rn

De växer och smälter bort

rnGlaciärer växer normalt till i dalgångar i kalla trakter.De byggs upp både av snö som faller just där och av snö som blåser in i dalarna som snödrev. På sommaren smälter mycket av snön, men all snö smälter inte bort. En del snö och halvsmält snö ligger kvar, och den blöta snön packas.
På vintern faller ny snö. Om en del av snön blir kvar sommartid, och om detta händer sommar efter sommar, byggs den packade snön till tjockare och tjockare lager av snö som efter några år packas till is. En glaciär växer till.
Å andra sidan kanske all snö smälter bort på sommaren. För att en glaciär ska bildas och finnas kvar krävs med andra ord ett någorlunda kallt klimat. Mer snö tillförs då glaciären än vad som smälter bort, och vi finner därför glaciärer i polarområdena.
temp
Vi finner också glaciärer på höga höjder i bergskedjor.Temperaturen avtar med höjden. I de lägsta kilometrarna av atmosfären avtar temperaturen med cirka en halv till knappt en grad per 100 m höjd. Det betyder att lufttemperaturen på Kebnekaises sydtopp, cirka 2114 meter över havet, är 10-20°C lägre än vid havsnivå vid liknande väderförhållanden. När du klättrar i berg kan du märka att det blir kallare ju högre du kommer, och på Kebnekaise ligger snön kvar längre ju högre du kommer.
Läs mer om Massbalansrn

Rörelser

rn
Get Adobe Flash player

Vad är det som gör en glaciär till just glaciär Vad skiljer glaciären från en snödriva eller isklump Svaret är glaciärrörelsen. Glaciärer rör sig. Forskare har alltid fascinerats av att glaciärer kan förflytta sig, och olyckor har skett, och sker, på grund av okunskap om just glaciärrörelsen.
Fördjupning, Isrörelse och isdynamikrn

Sprickor och tunnlar

rnVatten i flytande form har stor betydelse för hur glaciärer fungerar. Även små rännilar av smältvatten kan ha avsevärd påverkan på en stor glaciär. Storglaciären till exempel väger omkring 260 miljoner ton och rör sig sakta ned från Kebnekaises nordtopp. Detta hade varit nästintill omöjligt utan vattenströmmar i och under isen. Vatten under glaciären och vattenfyllda hålrum har stor betydelse för hur glaciärer rör sig.
Vatten når glaciärytan på två sätt. Dels smälter is och snö under sommaren. Dels regnar och snöar det på glaciären. Det blir med tiden stora mängder vatten som rinner fram. Vid bottnen av en glaciär rinner vattnet i tunnlar av olika storlek. Ofta finns också en tunn hinna av vatten mellan isen och marken under. Ibland kan till och med små hålrum bildas nedströms ojämnheter på glaciärbottnen.
En glaciär utan tunnlar och håligheter vid bottnen har fullständig kontakt med marken överallt. Detta betyder att om isen rör sig (”rinner fram”) så sker detta över en ojämn markyta. Friktionen mot underlaget bromsar rörelsen.

Get Adobe Flash player

Om håligheter, så kallade kaviteter, bildas och om det vatten som finns i kaviteterna dessutom står under tryck uppstår en intressant situation. Vattentrycket pressar åt alla håll, ungefär som när man blåser upp en ballong. Vattnet pressas åt alla håll. Nedåt och uppströms finns marken, oftast berggrund som inte låter sig förflyttas. Uppåt och nedströms finns is som däremot lätt låter sig påverkas. Effekten av trycket liknar effekten av en domkraft. Domkraften tar i detta fall stöd mot marken och både lyfter glaciären uppåt och trycker den nedströms. Smältvattnets rännilar bidrar alltså till att glaciären ”baxas” framåt och rör sig snabbare.
Även en ganska tunn hinna vatten under glaciären minskar på så sätt friktionen och glaciären förflyttar sig lättare än då den skaver fram över berget.
Fördjupning, Sprickor och tunnlar

Polarisen