Multibeam-ekolodet

Ekolodet som sitter under isbrytaren Odens skrov skickar ut ett stort antal ljudsignaler samtidigt. Ljudvågorna träffar havsbotten, studsar tillbaka och ger en tredimensionell bild på en dataskärm. Fartyget kan skanna av en korridor som är upp till fem gånger så bred som rådande vattendjup. Är det en kilometer mellan skrovet och bottnen kartläggs alltså upp till ett fem kilometer brett område där Oden går fram.

Multibeam-ekolodet under isbrytaren Oden skickar ut ett stort antal ljudvågor som träffar havsbottnen, studsar tillbaka och ger en bred, tredimensionell bild på en dataskärm. Med ett vanligt ekolod, som har en enda ljudsignal (Single beam), får man en tvådimensionell bild som endast illustrerar en smal linje av havsbottnen. Bild Martin Jacobsson.


Informationen används bland annat för att tillverka batymetriska kartor över havsbottnens topografi. Multibeam-ekolodet är också kompletterat med ett penetrerande ekolod, som skickar ut en signal med låg frekvens som kan tränga ner i sedimenten och ge information om vad som finns 100 meter under havsbottnens yta.

Så här kan det se ut på dataskärmen när en isbrytare med multibeam-ekolod färdats kors och tvärs och skannat. Det lilla strecket som pilen pekar på (och som illustreras av diagrammet) är en cirka en kilometer bred sänka i havsbottnen. Bilden kommer från omkring 800 meters vattendjup på Mendeleevryggen i Norra Ishavet. 

Polarisen