Att ta upp en tidskapsel

Mjuka havsbottnar består av lager på lager av lera, slam och sand. Här finns rester av döda djur- och växtdelar, av jordarter och mineral som förts ut i havet från floder, av gaser, av pollen från luften och av andra partiklar som hamnat i havet och singlat ner till bottnen.
För forskare är lagren av bottensediment som ringar i veden på ett träd, varje lager säger något om den tid då det bildades. Därför har forskare varit uppfinningsrika med att komma på metoder för att ta upp proppar av havsbotten.
På 1930-talet använde man krut och sköt ner ett rör i havsbottnen. När man sedan drog upp det, kunde det i bästa fall sitta en två meter lång propp av bottenmaterial inne i röret. Kolvlodet, (läs mer om kolvlod) uppfanns av djuphavsforskaren Börje Kullenberg på 1940-talet, och gör det möjligt att ta upp 20 meter havsbotten.  Det används fortfarande av många forskare eftersom det är enkelt och effektivt, och går att ta med sig på vanliga forskningsfartyg. Redan 10 meter ner i havsbottnen hittar man sediment som bildades för drygt en miljon år sedan. Men vill man ta riktigt djupa borrkärnor behövs särskilda borrfartyg, utrustade med flera kilometer långa borr. Sådana fartyg måste kunna ligga helt stilla så att borret inte bryts av, och i Arktis krävs det att isbrytare cirklar runt borrfartyget för att hålla isen borta. Ett flertal olika länder har slagit sig samman inom det internationella oceanborrningsprogrammet IODP, där man med gemensamma kunskaper och resurser kan genomföra avancerade borrningar på oceanernas havsbottnar. I IODP:s första expedition 2004 deltog de svenska isbrytarna Vidar Viking och Oden. En av forskarna ombord var Martin Jakobsson.
Med hjälp av borrkärnor från expeditionen 2004 har man kunnat avslöja att Arktiska oceanen en gång i tiden var en insjö med tropiskt klimat. På 430 meters djup har man hittat spår av näckrosor, palmer och krokodiltänder. Syftet med att undersöka bottensedimenten är att lära sig hur Arktis har förändrats genom olika klimatperioder, och att kunna förutse vad som kan hända i framtiden.
Här kan du se en kort film om borrningen i Arktiska oceanen 2004, och höra expeditionsledaren Jan Backman från Stockholms universitet berätta. http://www.youtube.com/watchv=lH-Pn40N84k&feature=channel
Här kan du se hur ett det går till när ett borrfartyg borrar i havsbottnen. http://www.iodp.org/deep-sea-drilling/

Polarisen