Längs världens största grundhav

  rn

 • Utmed den sibiriska norra kusten ligger världens största grundhav.
 • rn

 • Räknat från väst till öst, delas området in i följande randhav: Barents hav, Karahavet, Laptevhavet, Östsibiriska havet och Tjuktjerhavet.
 • rn

 • De allra flesta av floderna som rinner ut i Arktiska oceanen finns i Sibirien. Till de största hör Jenisej, Lena, Ob, Kolyma, Petjora och Chatanga.
 • rn

 • Adolf Erik Nordenskiöld var först med att segla längs hela den sibiriska nordkusten under Vegaexpeditionen 1878-1880. Sjövägen, som kallas Nordostpassagen, har under flera århundraden sett som en lockande, men svårseglad, genväg mellan Europa och Fjärran Östern.
 • rn

 • Sovjetunionen anlade hamnar och satte upp radiofyrar och optiska fyrar för att göra Nordostpassagen till en användbar farled inom unionen. Idag är det ovanligt att någon båt går hela sträckan, men det finns flera ryska isbrytare som opererar i området, som till stora delar är isbelagt under cirka tio av årets månader. Längs Nordostpassagen finns ett tjugotal hamnar, men flera är numera övergivna.
 • rn

 • Längs Sibirens kust lever ett flertal urfolk, som tjuktjer, entser, dolganer och nenetser.
 • rn

 • På engelska kallas Nordostpassagen för The Northern Searoute – den norra sjövägen.
 • rn

Polarisen