Abisko naturvetenskapliga station

– en unik plats för klimatforskare
Ungefär 200 kilometer norr om polcirkeln, vid den södra stranden av Torneträsk, ligger Abisko naturvetenskapliga station, ANS. Hit kommer varje år flera hundra forskare och studenter från hela världen, för att undersöka bland annat växter, djurliv, klimatförändringar, permafrost och väderlek. Runt tio personer arbetar året runt på stationen. Fr o m 2011 är Polarforskningssekretariatet huvudman för ANS.
Det har funnits en forskningsstation vid Abisko i över hundra år, så dagens forskare kan jämföra sina resultat med data från förra seklets början. Det gör Abisko till en ovanligt bra plats att studera klimatförändringar. Att det finns en modern forskningsstation, med elström och modern utrustning mitt i den nästan helt orörda naturen så här långt norr ut, är också ovanligt, liksom att många olika naturtyper finns på nära avstånd. Stationen i Abisko är centrum för ett nätverk av mätstationer runt om i hela Arktis, som lagrar sina resultat i en gemensam databas. Därför kan forskare runt om i världen jämföra exempelvis snödjupet i Alaska, med snödjupet på östra Grönland, via en datorserver i Abisko.
Position: 68°21’N,18°49’ErnHöjd över havet: ca 385 meterrnMedeltemperatur: -1°CrnLänk: www.polar.se/abisko/abisko-naturvetenskapliga-station

Polarisen