Sedimentprovtagare

Det finns flera olika instrument att välja på om man vill ta upp prover av de ytligaste bottensedimenten.
Några är cylinderformade och trycks ner i bottnen, varpå vakuum bildas så att bottenmaterialet följer med upp.
Huggare ser ut som dubbla grävskopor som bildar en gripklo.
En box-corer består av en låda som trycks ner i bottnen, med den öppna sidan nedåt. Ett blad glider fram och stänger till så att inte provet kan ramla ut när man lyfter lådan. Finessen med en box-corer är att provet inte blir så omblandat.