Billingen 100 mil från Nordpolen

Vid en hastig blick på kartan, är det lätt att förväxla trakten kring Kinnvika med Västergötland. Det beror på att det var just en västgöte som ritade den.
När geologen Oskar Kulling 1931 fick i uppdrag att undersöka berggrunden på västra Nordostlandet, var det också hans jobb att rita in landskapsformationer på kartan. Kanske längtade han hem till de mjuka, gröna, platåbergen i hembygden, när han döpte de spetsiga, snöbeklädda svalbardtopparna till Billingen, Hunnberget, Mössberget och Kinnberget.

Polarisen