Med tankarna bland molnen

Namn: Caroline Leck
Yrke: Professor i kemisk meteorologi
Arbetsplats: Meteorologiska institutionen, Stockholms universitet
Född: 1959
Familj: man och en dotter

Varför blev du polarforskare
– Jag studerar hur partiklar från alger och bakterier i havet påverkar molnbildningen, och då behöver jag göra det i en miljö där det är rent och finns få andra partiklar. Den miljön finns bara vid polerna. Men sedan är det ju en bonus att det är så fantastiskt att vara i Arktis. Har man upplevt det en gång blir det nästan som en drog.

Hur kommer det sig att du forskar på just molnbildning
– Det började med ett stort intresse för miljöproblem. När jag utbildade mig var skogsdöden och surt nedfall en stor fråga. Jag ville syssla med något som var viktigt för samhället så min avhandling handlade om svavelutsläpp. Sedan ville jag veta hur mycket svavel som bildas naturligt i havet. Det ledde mig till att studera vad som hände med svavelpartiklarna i atmosfären och där kom molnbildningen in i bilden. Sedan blev jag kvar bland molnen, kan man säga.

Visste du att du skulle bli forskare när du började studera
– Nej, jag var gymnasielärare i kemi, matematik och fysik till att börja med. Jag gillar fortfarande att förmedla kunskap genom att  undervisa och hålla föredrag, men när jag fick ett erbjudande om att börja forska kändes det spännande att få använda mina tre ämnen till att lösa verkliga problem. Det är fortfarande det bästa med jobbet, att få klura på svåra frågor, få utlopp för egna idéer och bidra till ny kunskap om naturen och klimatet.

Finns det något som du inte gillar med ditt jobb
– Arbetsbelastningen är väldigt hög, och ibland lite väl hög. Det känns som om för mycket tid går till administration och inte minst till att söka pengar för forskningen.

Du har varit koordinator för flera polarexpeditioner. Vad är det svåraste med ett sådant uppdrag
– Att vara tillgänglig dygnet runt under expeditionen, att tillfredsställa olika forskares önskemål på provtagningar, trots strömavbrott, dimma, ändrade isförhållanden och isbjörnsbesök. Men det är jättekul när expeditionen blir lyckad!

Vad får du absolut inte glömma när du går ombord på isbrytaren Oden för att åka till Arktis
– Vi har enormt många instrument med oss. Hela båten är proppfull, och nästan alla saker är lika viktiga eftersom de skall användas tillsammans. Ingen del i kedjan får saknas. Men privat så är min lilla isbjörnsmaskot viktig att få med. Den har följt mig på alla expeditioner och bor på sängen i min dotters rum till vardags.

Tänker du på moln även när du inte jobbar
– Jag tittar nog ganska ofta upp på himlen för att se vilken typ av väder det skall bli. När jag flyger och ser moln utanför flygplansfönstret funderar jag över vilken färg de har och vilka partiklar de bildats kring. Jag är helt enkelt fascinerad av moln!

Polarisen