Att fånga ett moln

Hur undersöker man något så flyktigt som ett moln Under expeditionen ASCOS– 2008 använde forskarna bland annat helikopter, dammsugare och heliumfyllda ballonger. En del instrument fanns ombord på isbrytaren Oden, andra stod uppställda på isflaket som fartyget låg förtöjt vid. Vindar och strömmar styrde färden, eftersom Odens motorer måste var avstängda så att avgaser inte skulle påverka molnbildningen.

Ballong med snören samlar molnvatten
Med hjälp av en en heliumfylld ballong, fjättrad vid isflaket med en 500 meter lång vajer, kunde forskarna samla in vattenmolekyler från molnen. Ballongen var försedd med steriliserade snören som vattenånga kunde kondensera på och bilda rimfrost. Sedan halades ballongen ner, trådarna tinades och vattnet kunde studeras i ett av Odens laboratorier. Bland annat gjorde forskarna kemiska analyser av molnvattnet.

Dammsugare
På Odens högsta däck fanns dimprovtagare, som med hjälp av fyra stora dammsugare sög in dimdroppar från cirka 30 meter över havet. Forskarna ville veta hur många och hur stora partiklarna i dimman var, vad de bestod av och hur lätt de hade tagit upp vatten.

Helikopter
Från Odens helikopterplatta kunde den specialutrustade helikoptern gå upp för att samla in partiklar i luften där det just passerat ett moln. I fronten satt ett litet insug som drog in luft till ett antal instrument på passageraplatserna.

Polarisen