Att ta prover på havsis

För att undersöka hur koldioxid och andra växthusgaser bildas i havsis, och hur gaserna vandrar mellan atmosfären, isen och havet, behöver marinkemisterna ta prover från luften ovanför isen, på snön som ligger på isen, från själva isen, från isens lake (brine) och från havsvattnet alldeles under isen.
Luften: Tas in via en tratt och en slang på fartygets fördäck (så att inte avgaserna från fartygets skorsten skall följa med) och leds till ett instrument som detekterar koldioxid med hjälp av infrarött ljus. Dessutom analyseras luften ovanför isen och snön med hjälp av instrument som placeras ute på isen och snön. Mätningar görs kontinuerligt över ett dygn för att mäta flödet av koldioxid mellan is och snö med hjälp av en koldioxiddetektor.
Isen: En havsisborr ser ut som en stor äppelurkärnare. Iscylindern som forskarna får upp är mellan 10 och 15 centimeter i diameter. Cylindern delas i bitar som läggs i gastäta påsar, efter att man noggrant antecknat från vilket djup varje bit kommer. Sedan får isen smälta i påsarna innan den analyseras. Bland annat mäts pH, alkalinitet (vattnets förmåga att neutralisera sura ämnen), salthalt, näringsämnen, klorofyll, växtplankton och bakterier.
Snön: Bara för forskarna att ge sig ut på isen med skopor och ösa ner i gastäta påsar. Först skrapar de bort det översta snöskiktet för att undvika eventuella föroreningar från fartyget. Snön smälts sedan och analyseras på samma sätt som isen.
Laken: När man borrat hål i isen, ser man hur det sipprar fram vatten mellan kristallerna. Det är saltlake, eller brine, som det också kallas. Den suger man upp med hjälp av en handpump eller en stor spruta. Provet analyseras på samma sätt som isen.
Havsvattnet: Sugs upp av en pump som går att föra ner genom hålet och vinkelrät in under isen. Provet analyseras på samma sätt som isen.

Polarisen