Nordvästpassagen

I fyra århundraden försökte olika upptäcktsresanden finna en genväg mellan Atlanten och Stilla havet genom att segla längs den Nordamerikanska nordkusten, men Norvästpassagen förblev en gäckande dröm ända fram till början av 1900-talet. Då lyckades norrmannen Roald Amundsen ta sig hela vägen från Labradorhavet till Berings sund i sin fiskebåt Gjøa under åren 1903 – 1906.
Det finns några alternativa vägar genom den kanadensiska arktiska arkipelagen, men alla ryms under namnet Nordvästpassagen. Det finns inga fullständiga sjökort över farvattnen, det saknas hamnar och Nordvästpassagen är bara isfri under några få veckor om året, därför är den inte särskilt trafikerad. År 2005 gick isbrytaren Oden genom Nordvästpassagen och antecknades som fartyg nr 64 på de kanadensiska myndigheternas officiella lista. Men allt eftersom isen smälter mer om somrarna, kan Nordvästpassagen kanske få större betydelse som farled i framtiden.
Karta över nordvästpassagenrnhttp://sv.wikipedia.org/wiki/Fil:Northwest_passage.jpg

Polarisen