Magnetiska nordpolen

Jordens magnetfält gör att nordpilen i kompassen pekar mot norr, där den magnetiska nordpolen finns. Egentligen är den magnetiska nordpolen en magnetisk sydpol –  det är därför den attraherar nordpilen (motsatt polaritet dras till varandra) – men eftersom den är belägen i norr är det ofta mer praktiskt att kalla den för nordpol.
Den magnetiska polen ligger inte vid exakt samma punkt som den geografiska nordpolen (där jordens rotationsaxel skär jordytan), och kan dessutom långsamt flytta sig. Nu ligger den magnetiska nordpolen i norra Kanada. När man befinner sig vid ekvatorn    spelar det inte någon roll att kompassen inte pekar exakt mot den geografiska nordpolen, men ju längre norr ut man kommer, desto större blir missvisningen. På norra Grönland visar kompassen runt 45° fel .

Polarisen