Glaciärsimulator

Glaciarsimulator
Med denna glaciärsimulator kan du se hur en vanlig glaciär (i bland annat Sverige och Norge) skyfflar sten och grus framför sig och bygger upp ändmoräner. Man kan också se vad som händer när glaciären kalvar i vatten med mera.
Drag i klimatspaken och se hur glaciären ändrar utseende och rörelse beroende på klimatförändringar!
Texten är på norska.

Polarisen