Filmer om polarforskning vid Stockholms Universitet

video

Sverige och internationell polarforskning
Polarforskningen är både viktig och nödvändig för att vi bättre ska förstå den värld vi lever i. Svensk polarforskning sträcker sig längt tillbaka i tiden och den är fortfarande mycket aktiv. Med hjälp av polarforskarnas egna, unika bilder tar vi oss till olika svenska polarforskningsprojekt.
video

Antarktis
I en tid när klimatet bara blir varmare och varmare och koldioxidhalten ökar, söker sig forskare till allt kallare trakter för att leta efter svaren på hur klimatet varierat tidigare i historien. Polarforskaren Per Holmlund, Stockholms universitet, är en av alla dessa forskare som söker efter svar i världens kallaste klimatarkiv.
video

Molnbildning i Arktis
Hur bildas moln i Arkitis? Här är villkoren för molnbildning annorlunda än på resten av jorden och vi vet väldigt lite om det eftersom det är svårt att göra mätningar här. Isen ligger på öppet hav vilket omöjliggör fasta mätsationer. Michael Tjernström, professor i gränsskiktsmeteorologi och Caroline Leck, professor i kemisk meteorologi är forkningsledare för en expedition som försöker hur förstå molnbildningen i Arktis går till.
video

Sibiriens kust
Att arbeta och leva tillsammans på en forskningsexpedition kan vara en mycket speciell upplevelse. På ett ryskt fartyg gav sig en internationell grupp forskare, bl a från Stockholms universitet, iväg för att studera om klimatförändringarna gör så att det frigörs växthusgaser utmed den nordsibiriska kusten
video

Arkeologi
I samband med alla större byggen av till exempel vägar sker en arkeologisk kartläggning. Men hur ser det ut i dom delar av Sverige där det aldrig byggs någonting? Ja, en grupp forskare från Stockholms Universitet fick i somras möjlighet att utforska en väglös del av vårt land.
video

Fjällrävar
Insamlingsarbetet i en forskningsprocess kan ta forskaren ut på dom mest varierande äventyr. En doktorand vid Stockholms Universitet har kartlagt den utrotningshotade svenska fjällräven. I det arbetet fick han tillbringa nästan två månader helt ensam i de svenska fjällen.
video

Tarfala
För för att göra prognoser och modeller om vad som kommer hända med klimatet i framtiden behöver man kunskap om hur t ex glaciärer regerar när det blir varmare. På Stockholms universitets forskningsstation i Tarfala vid Kebnekaise har man studerat den så kallade Storglaciären sedan 40-talet. Något som man har stor nytta av idag.

Polarisen