Filmer från Abisko


Följ med till Abisko i nordligaste Sverige – kommunikationer. Här kan du lära dig om hur man kan ta sig fram i en miljö där samhällena ligger glest. Barn och vuxna berättar och visar prov på på olika sätt – allt från skidor och rensläde till helikopter. Filmen vänder sig primärt till en yngre målgrupp. Lärarhandledning

Följ med till Abisko i nordligaste Sverige – väder och klimat. Här kan du lära dig mycket om ett extremt klimat och också lära dig en del om växthuseffekten och studera olika sätt att klara isande kyla. Filmen vänder sig primärt till en yngre målgrupp. Lärarhandledning

Polarisen