Film: Elever forskar

Elever från Hjalmar Lundbomsgymnasiet på fältkurs i Tarfala. De undersöker och beräknar Storglaciärens tillväxt och avsmältning i samarbete med forskarna på Tarfala forskningsstation.

video

Foto och redigering: Sven Ängermark, Monoclick

Polarisen