Hur räknar man fjällräv

Hur många fjällrävar finns det
Vid 1900-talets början var fjällräven ännu vanlig i Sverige, och under goda år kunde antalet troligen uppgå till närmare 10 000.
1928 fridlystes fjällräven efter att ha jagats intensivt. Även utläggning av gift mot de stora rovdjuren, främst varg och järv, bidrog till fjällrävens minskning. Trots fredningen har fjällräven dock aldrig återhämtat sig.
Antalet fjällrävar i Sverige är idag ganska stabilt, men på en mycket låg nivå. Uppskattningsvis fanns det 2009 totalt ca 130 vuxna fjällrävar i Skandinavien.

Hur räknar man fjällräv
För att kunna följa utvecklingen av fjällrävs- och rödrävsstammarna i fjälltrakterna behöver man ta reda på hur många individer det finns av varje art och i vilka områden de båda arterna förekommer. En metod för att göra en sådan inventering är att söka efter spillning. Men hur kan man veta vilken art som lämnat spillningen
Polaris kommer i en kommande, interaktiv produktion visa hur forskare med hjälp av modern DNA-teknik och många års fältarbete har kartlagt populationer av fjällräv och rödräv i svenska fjällen.

Prova några övningar.

rncount-vinjett count-vinjett

Polarisen