Hoten mot fjällräven

_mg_2002De arter som lever i arktiska miljöer utsätts för stora påfrestningar beroende på klimatet och det gör att förhållandet mellan rovdjur och bytesdjur kan lätt rubbas.
I svenska fjällen finns både fjällräv och rödräv. Fjällräven är en starkt hotad art och nu befarar svenska forskare att rödräven på sikt kan komma att konkurrera ut fjällräven. En förklaring kan vara att om temperaturen ökar, beroende på klimatförändringarna, klarar rödräven att leva på högre höjder i fjällen.
Eftersom rödräven är större och kraftigare än fjällräven, vinner den kampen om bytesdjur och kan även bita ihjäl fjällrävsungar. Fjällräven tvingas därför att flytta till områden med sämre förutsättningar och på sikt riskerar fjällräven att helt försvinna från de svenska fjällen.

Prova att räkna och fotografera fjällräv!

count-vinjett count-vinjett

Polarisen