Länkar

Här har vi samlat länkar till organisationer och aktiviteter med anknytning till Arktis, Antarktis och det svenska fjällområdet.rnTips på fler länkar mottages tacksamt! Mejla webredaktionen: mikael.olsson@bioenv.gu.se

Ajtte Svenskt Fjäll- och samemuseum

AjtteÁjtte är huvudmuseum för den samiska kulturen, specialmuseum för fjällkedjans natur och kultur och ett informationscentrum för fjällturisten.
Ájtte berättar om människan i sin miljö om natur och kultur i ett ekologiskt helhetsperspektiv. Museet r tre uppgifter att arbeta med:
– fjällregionens natur och kultur
– den samiska kulturen
– fjällinformation för turister

Eye On the Arctic

Eyes_on_the_arcticEye on the Arctic är ett internationellt medieprojekt som ska beskriva utvecklingen i områdena kring Nordpolen. Radio Canada leder projektet i samarbete med bl a Sveriges Radio, Vetenskapsradion.
Fem svenska program har sänts under hösten-vintern 2010 och finns som pod-radio:
17 november: Varmare Grönland gillas av fisk från Europa – men räkfabrikören våndas. Vattnen runt Grönland har blivit allt varmare de senaste åren och det påverkar livet i havet, och fisket som är Grönlands viktigaste exportnäring genomgår stora förändringar. Samtidigt dyker det upp nya fiskar i fångstredskapen, fiskar som annars är vanliga i Nordeuropas varmare kustvatten. Redaktör Gustaf Klarin
Länk till podradioversionen.

14 december: Arktis, inget för tjejer. I Grönland går det 85 kvinnor på 100 män. En av många grönländskor som vill flytta är Anja Jakobsen, orsaken är att skolan är för dålig för hennes barn. Är bristen på kvinnor ett större hot mot samhället och den traditionella kulturen än klimathotet
Redaktör Gustaf Klarin
15 december: Det växer bättre för de grönländska bönderna när det blir allt varmare. Forskarna ser att inslandsisen smälter med ökande hastighet, och tack vare 80 år gamla flygbilder kan de nu jämföra dagens avsmältning med 1930-talet som också var en varmare period i Grönland. Även havsisen på havet runt Nordpolen smälter och blottar det blå ishavet. Redaktör Gustaf Klarin
21 december: Grönland lockar till sig alltfler gruvbolag och oljebolag. Geologiska studier pekar på att där finns stora mängder värdefull mineral i bergen och massor med olja och gas ute till havs. Och kanske blir dagens ganska fattiga grönlänningar i framtiden Arktis nya oljeshejker. Det finns bred politisk uppslutning bakom oljan. Uranbrytning däremot splittrar landet. Redaktör Gustaf Klarin
22 december: Klimatjournalistiken bingo för Grönland. Kalvande isberg är väldigt dramatiska och gör sig bra på tv. De framstår som ett tydligt exempel på den globala uppvärmningen orsakad av människan. Bilderna ökar inte bara medvetenheten om klimatförändringarna utan är också bra marknadsföring av Grönland. Redaktör Gustaf Klarin
Länk till podradioversionen
Från projektets hemsida: Eye on the Arctic is a circumpolar co-production that seeks to answer some of these questions. Initiated and co-ordinated by Radio Canada International, Eye on the Arctic brings together print, broadcast and web journalists from circumpolar countries to better tell the stories of communities and people directly affected by climate change.
We also welcome contributors living, working, or researching the Arctic to add their voice to the site through the Eye on the Arctic blog or by submitting a video or multimedia project.
We have our Eye on the Arctic – and we’re working to make sure that anyone interested in the Arctic has their eye on us.

Arctic Portal

arctic_portal_logo
The Arctic Portal är en heltäckande portal till Arktis och arktisrelaterad information på Internet. Syftet är att öka samarbetet mellan både offentliga och privata aktörer i hela Arktis.
Här finns bland annat interaktiva kartor över Arktis och Antarktis där man kan söka efter allt från webbkameror och oljefyndigheter till olika befolkningsgruppers och växters utbredning.

Polarforskningssekretariatet

Polar-logo
Polarforskningssekretariatet är en statlig myndighet under Utbildningsdepartementet som har till uppgift att främja svensk polarforskning genom att organisera och leda forskningsexpeditioner till Arktis och Antarktis. Detta sker huvudsakligen i internationell samverkan.

Schools on Board

Resa_Alvar_Gullstrandsgymansiet
Schools on Board ett kanadensiskt initiativ till att engagera skolelever för klimatförändringar och forskning som sker i Arktis. Eleven Paulina Wallentin Andersson och läraren Mats Svensson från Allvar Gullstrandgymnasiet i Landskrona deltog som svenska stipendiater ombord på isbrytaren CCGS Amundsen under en expedition 2008.
Den två veckor långa resan har nu resulterat i bland annat en kortfilm på Youtube.

Ett myller av liv

upp-pil

Myller-fjllet
Ett myller av liv är en webbplats om biologisk mångfald, med fakta om växter och djur i skogen, på fjället, i sjön, på havet, i jordbruket och i staden. Målgruppen är i första hand elever i årskurserna 5 till 9. Här finns interaktiva övningar, lärartips och frågesport.
Läs och lär om myller på fjället.

Tarfala forskningsstation

Tarfalastationen_sommaren_2008
Tarfala forskningsstation är en unik forsknings- och undervisningsplattform belägen i den vackra Tarfaladalen i Kebnekaisefjällen i norra Sverige. I dalen finns fyra glaciärer varav Storglaciären är den mest kända och en av de mest studerade glaciärerna i världen. Stationen hålls öppen från början av mars till början av maj, samt mellan slutet av juni och mitten av september. Tarfalastationen tar emot studiebesök från grund- och gymnasieskolor.