Välkommen till jordens poler!

Polarisen är en webbplats som beskriver Arktis och Antarktis. Om människorna som lever och arbetar där, om klimatet, haven, atmosfären och glaciärerna och även om djuren och växterna där. Möt engagerade forskare som berättar om sitt arbete. Polarisen inkluderar hav och land norr om norra polcirkeln – så nordligaste Sverige ingår också!

Polarisens målgrupp är främst skolan, både elever och lärare. Polarisen innehåller massor av fakta och intressanta artiklar!

Polarisen skapades under åren 2007 – 2014.  Polarisen har inte uppdaterats efter 2014. Trots detta, är större delen av innehållet fortfarande relevant!
Det är vår förhoppning att webbplatsen kommer att uppdateras och kompletteras under 2022.

Vill du bidra med tips och artiklar? Kontakta projektledaren Mikael Olsson