Tag Archives: polarforskning

Unik webbportal sätter svensk polarforskning på kartan

Polarforskningsportalen är ett nytt sätt att upptäcka svensk polarforskning. Portalen är en upplevelsebaserad webbplats som sätter polarforskningen på kartan.

Polarforskningsportalen är en unik webbportal som följer forskningsexpeditionerna i Arktis och Antarktis. Den är ett visuellt inspirerande verktyg för nyfikna att upptäcka och lära sig mer om svensk polarforskning.

– Polarforskning är spännande! Genom att följa forskarna i fält, genom deras bilder och blogginlägg kan läsarna få förståelse för hur fossiler, havsströmmar och harlortar kan berätta något mer i det stora, säger Björn Dahlbäck, föreståndare på Polarforskningssekretariatet.

Läs hela pressmeddelandet om Polarforskningsportalen

Till Polarforskningsportalen

Resebrev från Antarktis

Polarforskarna Angela Wulff och Anders Torstensson från Göteborgs universitet arbetar just nu på King George Island i Antarktis. Deras forskningsprojekt handlar om klimatförändringars effekt på mikroskopiska alger.

På Göteborgs universitet går det att läsa deras resebrev från forskningsexpeditionen:

Första resebrevet: ”Nya öar har uppenbarat sig i Potter Cove”

Andra resebrevet: ”Våra experiment expanderar”

Tredje resebrevet: ”Låg vindstyrka ger möjlighet att dyka”

Fjärde resebrevet: ”Inte alltid den dyraste utrustningen som fungerar bäst”