Resebrev från Antarktis

Polarforskarna Angela Wulff och Anders Torstensson från Göteborgs universitet arbetar just nu på King George Island i Antarktis. Deras forskningsprojekt handlar om klimatförändringars effekt på mikroskopiska alger.

På Göteborgs universitet går det att läsa deras resebrev från forskningsexpeditionen:

Första resebrevet: ”Nya öar har uppenbarat sig i Potter Cove”

Andra resebrevet: ”Våra experiment expanderar”

Tredje resebrevet: ”Låg vindstyrka ger möjlighet att dyka”

Fjärde resebrevet: ”Inte alltid den dyraste utrustningen som fungerar bäst”