Mindre is i Arktis än förväntat

De mötte ett arktiskt hav med mindre is än de någonsin tidigare upplevt.
– Verkligheten har kommit ifatt oss, säger de marina forskarna Leif Anderson och Göran Björk. Under tre månader deltog de i en internationell forskningsexpedition med isbrytaren Oden i Arktiska oceanen.

Tillsammans med ett åttiotal forskare från flera länder har de deltagit i forskningsexpeditionen SWERUS-C3, som är ett svensk-rysk-amerikanskt samarbete. De är båda två vana expeditionsdeltagare; marinkemisten och professorn Leif Andersson har sammanlagt varit i Arktis två år, Göran Björk, professor i oceanografi, har varit på åtta forskningsresor.

– Första gången jag låg ute var 1996. Då var isen i Arktis så tjock att det var svårt att ta sig igenom den. Den här gången såg vi för det mesta inte ens ett heltäckande istäcke, säger Göran Björk.
Läs hela artikeln

Nyhet från Göteborgs universitet, Naturvetenskapliga fakulteten 2014-12