Arktiska rådet: Sveriges ordförandeskap 2011-2013

Arktiska rådet är de arktiska staternas samarbetsforum där man gemensamt arbetar för en ansvarsfull utveckling av regionen. Sverige är ordförandeland mellan 2011 och 2013.  Läs mer på Regeringens webbplats om Arktiska rådet.

Läs mer på TT/SVT 2011-05-12

Läs Torgny Nordins artikel i GP 2011-05-12 Tama svenskar i Arktis om svenska traditioner i Arktis.