Människan

I de väldiga polarområdena finns jordens sista vildmarker. Men även i Arktis lever det människor, och i själva verket är den mänskliga historien mycket lång i området. Under flera tusen år har människor vandrat in över tundrorna, följt och jagat säsongsflyttande vildrenar och slagit sig ner på lämpliga platser och försörjt sig på fiske, fångst och jakt. Det många kallar vildmark, kallar andra för kulturlandskap. Inte minst i den svenska fjällvärlden är det tydligt hur man kan uppfatta naturen på två så pass olika vis.

Under århundradenas lopp har det utvecklats många olika slags kulturer i norr. Somliga har varit mer eller mindre bofasta, andra har varit nomadiserande och flyttat från plats till plats. Den arktiska ekologin har spelat – och spelar fortfarande – en viktig roll för de nordliga folkens samhällen, men de olika kulturernas livsformer kan inte bara förstås som ett svar på den omkringliggande naturen. Folken i norr har olika historier, och därför har de också utvecklats åt skilda håll. En sak som förenar de flesta folk i Arktis är dock frånvaron av jordbruk med spannmålsodling. I Arktis är växtodling ett undantag.

Bortsett från Nordbokulturen, alltså vikinga-bosättningarna på södra Grönland, sker inflyttningen av européer relativt sent i historien. I dag är dock befolkningarna blandade och de allra flesta lever moderna liv med högteknologiska hjälpmedel. Nomadtillvaron är numera endast ett minne.

Nya möjligheter att utvinna naturresurser som olja och gas, uran och vattenkraft har resulterat i ett ökat intresse för Arktis och för människorna i norr. Den utmaning Arktis står inför idag handlar mycket om att kunna utvinna resurserna på ett sätt som också gör det möjligt att på längre sikt leva ett gott liv i norr.

Unik webbportal sätter svensk polarforskning på kartan

Polarforskningsportalen är ett nytt sätt att upptäcka svensk polarforskning. Portalen är en upplevelsebaserad webbplats som sätter polarforskningen på kartan. Polarforskningsportalen är en unik webbportal som följer forskningsexpeditionerna i Arktis och Antarktis. Den är ett visuellt inspirerande verktyg för nyfikna att…

Läs mer

Antarktissäsongen har börjat

I Punta Arenas, Chile, väntar polarforskarna Anders Torstensson och Mikael Hedblom från Göteborgs universitet på avfärd mot Antarktis och Sydshetlandsöarna med det chilenska fartyget AP Aquiles. Under drygt två månader kommer de att arbeta vid den argentinska forskningsstationen Carlini på…

Läs mer

Resebrev från Antarktis

Polarforskarna Angela Wulff och Anders Torstensson från Göteborgs universitet arbetar just nu på King George Island i Antarktis. Deras forskningsprojekt handlar om klimatförändringars effekt på mikroskopiska alger. På Göteborgs universitet går det att läsa deras resebrev från forskningsexpeditionen: Första resebrevet:…

Läs mer

Polarforskning på mjölkpaketen

På både mjölk- och filpaketen går det just nu att läsa om Arktis och Antarktis, men också om hur det är att arbeta som forskare i polarområdena och hur man forskar i Arktiska oceanen med hjälp av isbrytaren Oden. Läs…

Läs mer

Mindre is i Arktis än förväntat

De mötte ett arktiskt hav med mindre is än de någonsin tidigare upplevt. – Verkligheten har kommit ifatt oss, säger de marina forskarna Leif Anderson och Göran Björk. Under tre månader deltog de i en internationell forskningsexpedition med isbrytaren Oden…

Läs mer

Arktiska algblomningar har blivit vanligare

Forskare från Kanada kan ha hittat bevis för att det har börjat bli vanligare med två algblomningar även i Arktis Att det bara sker en större algblomning med växtplankton varje sommarsäsong har länge varit något som skiljer arktiska hav från…

Läs mer

Oden hittade spår av historiska isar

Med hjälp av sonar har isbrytaren Oden i detalj kartlagt delar av havsbottnen i Arktis som tidigare varit okända. 3D-bilderna visar tydliga spår av kilometertjock inlandsis som har skapat spår på bottnen i form av ryggar och dalar. Oden har…

Läs mer

400 kg glaciäris på Bokmässan 2014

På Bokmässans Internationella torg kan du uppleva ett tvåtusen år gammalt isstycke. Gissa när just den här isen kommer att smälta ned! Frågesport med bokpriser: Bea Uusmans ”Expeditionen: min kärlekshistoria” och Svante Axelssons nya bok ”Vår tid är nu”. Vi…

Läs mer

Väderdata i realtid från isbrytaren Oden

Forskningsfartyget och isbrytaren Oden opererar i arktiska vatten. Här finns väder och oceanografiska data från Oden i realtid , via satellitöverföring. Detta är möjligt genom ett samarbete mellan SMHI, Sjöfartsverket och Polarforskningssekretariatet. Läs mer här!

Nyhetsarkiv

Här finns vårt nyhetsarkiv

Lämmeltåget har spårat ur

Liten, ilsken och färgglad. Fjällämmeln fascinerar och förbryllar med sitt beteende och sina regelbundna massvandringar. Trots omfattande forskning kan ingen förklara varför det plötsligt blir lämmelår. Och nu kan det vara för sent att få svar – lämmeln har tappat rytmen.…

Läs mer

Jättekrabba hotar marina djurlivet i Antarktis

Forskare har tidigare varnat för att kungskrabbor skulle ta över och slå ut ekosystemen i Antarktis allt varmare vatten de närmaste hundra åren. En nytagen video visar emellertid att jättekrabban redan invaderat området. Läs hela texten och se filmen här: Miljöaktuellt…

Läs mer

Rekordmånga fjällrävsungar i år

I år finns det större chanser att få se en fjällräv än på flera årtionden. Fjällräven är ett av Sveriges mest utrotningshotade djur. Fjällräven som endast finns i arktiska områden och som varit hotad i Sverige under lång tid, har…

Läs mer

Kampen om Arktis

Kampen om Arktis är en norsk dokumentärserie från 2010 om den globala bristen på olja och gas som gör Arktis till en av de viktigaste områdena på jorden. Samtidigt som behovet av olja och gas ökar på hela jorden, så…

Läs mer

Vad händer i Arktis? – lärarfortbildning i Orsa

Den 6 oktober arrangerar Polarforskningssekretariatet och Rovdjurscentrum Grönklitt en fortbildningsdag för lärare om miljö- och klimatförändringar: Vad händer i Arktis? Hur påverkar det mig och mina elever? Aldrig tidigare har klimatförändringarna varit så aktuella och diskuterats så mycket som idag.…

Läs mer

Ny och överraskande bild av Arktis historia

Arktis var isfritt för mellan 8 500 och 6 000 år sedan. Det kan nu en grupp forskare visa, med hjälp av studier av drivved och strandvallar vid jordens nordligaste kust på Grönland. Forskningen utfördes under IPY med stöd från bland annat…

Läs mer

Svensk polarforskningshistoria 1860-1980

Idag lanseras webbportalen Svensk polarhistoria 1860-1980. Den bygger på utställningen ”Göteborg som nod för polarforskning förr och nu” som visades på Sjöfartsmuseet Akvariet i Göteborg 2008 tillsammans med annan polarrelaterad forskning under namnet ”Iskalla uppdrag” och visades senare även i Umeå.…

Läs mer

Arktiska rådet: Sveriges ordförandeskap 2011-2013

Arktiska rådet är de arktiska staternas samarbetsforum där man gemensamt arbetar för en ansvarsfull utveckling av regionen. Sverige är ordförandeland mellan 2011 och 2013.  Läs mer på Regeringens webbplats om Arktiska rådet. Läs mer på TT/SVT 2011-05-12 Läs Torgny Nordins…

Läs mer

Rovdjurscentrum i Orsa Grönklitt

Rovdjurscentrum i Orsa Grönklitt har startat ett samarbete med Polarforskningssekretariatet kring miljö och klimat. I maj blir det en fortbildning för lärare och längre fram troligen andra utbildningar och skolsatsningar. Vad händer i Arktis?  Hur påverkar det mig och mina…

Läs mer

Följ sälar via satellit

Sälforskarna på Oden har satt satellitsändare på fyra Ross-sälar för att följa deras rörelsemönster från den Antarktiska sommaren från till vintern, då istäckets utbredning blir mer än tio gånger större. Ross-sälen är den minst kända av de antarktiska sälarna, framför…

Läs mer

Hur många pingvinarter finns det?

Läs mer om pingviner på Naturhistoriska Riksmuseets webb

Visste du att det finns isbjörnar i Sverige?

Möt dem i Polar World länk i Orsa Björnpark i världens största isbjörnanläggning. Här kan du inte bara se på våra fantastiska isbjörnar Ewa och Wilbär utan även ta del av de utställningar som finns både i det stora utställningshuset…

Läs mer

Ny polarutställning

En introduktionsfilm om Naturhistoriska Riksmuseets nya polarutställning

Ajtte Svenskt Fjäll- och samemuseum

Ájtte är huvudmuseum för den samiska kulturen, specialmuseum för fjällkedjans natur och kultur och ett informationscentrum för fjällturisten. Ájtte berättar om människan i sin miljö om natur och kultur i ett ekologiskt helhetsperspektiv. Museet har tre uppgifter att arbeta med: –…

Läs mer

Eye On the Arctic

Eye on the Arctic är ett internationellt medieprojekt som ska beskriva utvecklingen i områdena kring Nordpolen. Radio Canada leder projektet i samarbete med bl a Sveriges Radio, Vetenskapsradion. Fem svenska program har sänts under hösten-vintern 2010 och finns som pod-radio: 17 november:…

Läs mer

Fredagen den 11 juni 2010

Min sista dag på konferensen. På morgonen lyssnade jag på ett föredrag om National Science Foundations IPY-satsning på ”informal science education”. NSF satsade femton miljoner dollar på IPY-Outreach/Education och det räckte till mycket! Kolla in deras hemsida – där finns…

Läs mer

Torsdagen den 10 juni 2010

Dagen började med en titt på Norges nyaste forskningsfartyg G.O. Sars vid kajen nedanför Oslo stadshus.  Sedan till konferensen i Lilleström där några föredrag om polarhistoria väntade. Det första hölls av Bernard Stonehouse, en äldre engelsk forskare med många strängar på sin…

Läs mer

Onsdagen 9 juni 2010

Dagen började med fler föredrag om vetenskapskommunikation. ”Tips och tricks”, skulle man kunna säga. Ett annat föredrag handlade om projektet ”Arctic Virtual Learning” vars syfte är att öka tillgängligheten för utbildning i glesbygdsområden i Arktis med hjälp av nya ”online tools”.…

Läs mer

Tisdagen 8 juni 2010

Idag har jag huvudsakligen lyssnat på erfarenheter av vetenskapskommunikation inom polarområdet. Jag måste erkänna att jag varit djupt okunnig om hur utbredd polarforskningen är i världen – Sydafrika, Indien, Sydkorea och många andra oväntade länder bedriver en mycket omfattande forskning med fasta…

Läs mer

Arctic Portal

The Arctic Portal är en heltäckande portal till Arktis och arktisrelaterad information på Internet. Syftet är att öka samarbetet mellan både offentliga och privata aktörer i hela Arktis. Här finns bland annat interaktiva kartor över Arktis och Antarktis där man kan söka…

Läs mer

Polarforskningssekretariatet

Polarforskningssekretariatet är en statlig myndighet under Utbildningsdepartementet som har till uppgift att främja svensk polarforskning genom att organisera och leda forskningsexpeditioner till Arktis och Antarktis. Detta sker huvudsakligen i internationell samverkan.

Aktuellt: På kallt uppdrag: polarforskare spårar klimatförändringar i isen

Torsdagen den 8 oktober berättar Veijo Pohjola från Uppsala universitet om sin forskning om glaciärer på Svalbard. Hur upptäcker forskarna nya och tidigare klimatförändringar i isen? Kan man se hur jordens klimat kommer att förändras? Hur är det att bo…

Läs mer

Resebrev från Sydpolen

Resebrev från Sydpolen. Här berättar Sven Lidström om sitt arbete inom partikelfysikprojeket IceCube. Mellan oktober 2006 och november 2007 bodde och jobbade Sven på den amerikanska Amundsen-Scott-stationen.

Resa till Antarktis 2004

Resa till Antarktis 2004 heter forskarna Christin och Thomas Burgess hemsida. Här berättar de om experimentet AMANDA. Under senhösten–vintern 2004 brevväxlade de från Antarktis med skolelever i Sverige. Ta del av breväxlingen, se bilder och läs elevernas frågor och forskarnas svar.

Norrsken

Norrsken kan du se live på nätet från en webbkamera på STF Abisko turiststation i nordligaste Sverige. Bilderna uppdateras varje minut och man kan också ladda ner hela filmer. Läs mer om fjälläventyr på www.abisko.nu.

Tarfala forskningsstation

Tarfala forskningsstation är en unik forsknings- och undervisningsplattform belägen i den vackra Tarfaladalen i Kebnekaisefjällen i norra Sverige. I dalen finns fyra glaciärer varav Storglaciären är den mest kända och en av de mest studerade glaciärerna i världen. Stationen hålls…

Läs mer

Naturhistoriska riksmuseet

Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm tillhandahåller bl.a. lärarhandledning och tipspromenader inom sitt skolprogram. Basutställningen Polartrakterna har också en egen webbplats. Utställningen byggs för närvarande om och öppnar på nytt under 2010.

IRF, Institutet för rymdfysik

  IRF, Institutet för rymdfysik, har en webbplats med mycket information om fenomen i rymden, bland annat om norrsken

Internationella polaråret 2007–2008

Läs om forskningssatsningen Internationella polaråret 2007–2008, där omkring  50 000 forskare och tekniker från ca 70 länder var engagerade. IPYs webbplats uppdateras inte längre, men det finns fortfarande mycket intressant att läsa.

Upptäckten av Nordostpassagen

Färden med fartyget Vega och upptäckten av Nordostpassagen, är en webbplats om Adolf E. Nordenskiöld och upptäckten av Nordostpassagen 1878–1879. Här får man veta mer om Vega-expeditionen, om Vegas färd, om besättningen och deras dagböcker och om Vega och andra fartyg.…

Läs mer

Polarworld i Orsa Björnpark.

Här kan du titta på isbjörnarna Wilbär och Ewa på Youtube. I Orsa björnpark kan du också möta brunbjörn, kamtjatkabjörn, sibirisk tiger, lodjur, varg, järv, rödräv och berguv. Läs mer om isbjörnar och Polarworld på Orsa Björnparks hemsida.

upp-pil

Rovdjurscentret De 5 stora

Är en webbplats för rovdjursinformation om björn, järv, lodjur, varg och människa. Webbplatsen innehåller bl a mycket fakta, frågor och svar, över tusen bilder och filmer på rovdjur, lärarhandledningar mm! De 5 Stora är också en djurpark i Järvsö i Hälsingland.…

Läs mer

upp-pil

Ett myller av liv

Ett myller av liv är en webbplats om biologisk mångfald, med fakta om växter och djur i skogen, på fjället, i sjön, på havet, i jordbruket och i staden. Målgruppen är i första hand elever i årskurserna 5 till 9.…

Läs mer

Schools on Board

Schools on Board ett kanadensiskt initiativ till att engagera skolelever för klimatförändringar och forskning som sker i Arktis. Eleven Paulina Wallentin Andersson och läraren Mats Svensson från Allvar Gullstrandgymnasiet i Landskrona deltog som svenska stipendiater ombord på isbrytaren CCGS Amundsen…

Läs mer

Polarforskningssekretariatet 2016

Den här webbplatsen använder kakor. Mer information

Dina kakinställningar för denna webbplats är satt till "tillåt kakor" för att ge dig den bästa upplevelsen. Om du fortsätter använda webbplatsen utan att ändra dina inställningar för kakor eller om du klickar "Acceptera" nedan så samtycker du till detta.

Stäng