Permafrost

Permafrost utbredning i Arktis
Områden med kontinuerlig och diskontinuerlig permafrost på norra halvklotet.

I kalla områden på jorden är vintern lång och sommaren kort. Den korta sommaren gör att tjälen i marken inte tinar fullständigt och det bildas lager i marken som förblir under vattnets fryspunkt. Detta ständigt frusna tillstånd i marken kallas permafrost. Per definition råder permafrost när marktemperaturen är lägre än 0° C under minst två år i följd. Permafrost täcker idag drygt 20 % av jordens totala landyta. Under den senaste istidens maximum var utbredningen betydligt större och man räknar med att siffran var närmare 45 % då. Utbredningen av permafrost är således inte statisk utan följer växlingar i jordens klimat och ett resultat av den förändring av klimatet som vi nu bevittnar är att permafrosten smälter. Idag finns huvuddelen permafrosten i icke nedisade polarområden. Cirka 5 % är s.k. subglacial permafrost under inlandsisarna på Antarktis och Grönland. Det finns även permafrost under havsytan i polarområden. Denna anses vara en kvarleva från det kallare klimatet under de kvartära istiderna och är idag under nedbrytning/smältning.