Fördjupning isrörelser

I stora bassänger som den Arktiska oceanen är den totala vindkraften mycket större än vad isen kan stå emot. Detta gör att isen ofta bryts sönder och blocken staplas på varandra i packisvallar. De interna krafterna påverkar isens rörelser så att den rör sig långsammare jämfört fri drift och riktningen på isdriften kan avvika kraftigt från vindriktningen. Det är mycket sällsynt att isen stannar upp helt och hållet på grund av interna krafter utan den tvingas att röra sig. Närmast kusterna får man dock områden med fast is som inte rör sig. En annan dominerande drivkraft för isen är strömmar i havet där speciellt tidvattenströmmar ofta är mycket märkbara.

Tidvattenströmmen växlar rikting flera gånger per dygn och detta märks på istäcket som följer med strömmen.
Den förhärskande vindriktningen gör att isen i huvudsak driver över bassängen från den Sibiriska sidan, över området kring nordpolen och vidare ut i Framsundet. Genom Framsundet exporteras ca 160000 m3 is per sekund i medeltal. Isen fortsätter sen att driva söderut ner längs Grönlands ostkust.