Isrörelser

Isen i Arktis är ständigt i rörelse och driver i huvudsak i samma riktning som vinden. När isen driver fritt så att inga andra krafter än vindstressen och friktionen mot vattnet verkar driver isen med ca 3 % av vindhastigheten och lite till höger om vinden (ca 25 grader).

Att den driver till höger om vinden beror på jordens rotation (på södra halvklotet driver den till vänster om vinden). När isen är sammanpackad och hindras i sin rörelse av kustlinjer och öar kommer det att byggas upp interna krafter i isen som bromsar hastigheten eller ändrar riktningen.