Fördjupning isbildning

Under vintern i Arktis kan isen växa med 10-20 cm första dagen medan flera meter tjock flerårsis bara växer med någon mm per dag. Man kan säga att isen isolerar sig själv mer och mer allteftersom den blir tjockare. Värmeflödet upp genom isen minskar med tjockleken på samma sätt som värmeflödet genom en husvägg minskar med tjockleken på isolermaterialet och tillväxten minskar.

Snö har också en kraftigt isolerande inverkan som gör att istillväxten minskar drastiskt om det ligger några decimeter snö på isen. Något som är speciellt för områden med drivis som i Arktis är att öppet vatten bildas även mitt i vintern på grund av isrörelser. Man får då snabb överfrysning och bildning av nyis i dessa områden.

Havsis innehåller alltid en del ofruset vatten bestående av så kallad brine eller saltlake. Detta beror på att själva iskristallerna inte innehåller något salt vilket i stället koncentreras i fickor med ofruset vatten mellan kristallerna. Den största delen av saltlaken dräneras ut snabbt när isen bildas men en del blir kvar under lång tid. Salthalten i själva fickorna kan vara mycket hög men totala salthalten i isen (som man får om man smälter en isbit och mäter salthalten i smältvattnet) är lägre än i vattnet under isen. Nyligen bildad tunn is kan innehålla ca 14 promille salt medan tjock flerårsis kan ha en salthalt ner mot 2 promille.