Värmetransport i atmosfären

Den Arktiska regionen består till stor del av hav som i stort sett är inneslutet av land. Eftersom havsvattnet aldrig kan bli kallare än ca -2°C kommer det ha betydelse för klimatet i regionen.

På vintern leder detta förhållandevis varma vatten till att Nordpolen inte är det kallaste området på Norra halvklotet även om havet tills största delen är täckt av havsis (den kallaste platsen finns istället i Sibirien i Ryssland), och det är orsaken till att det är varmare i Arktis än på Antarktis, som ju är en kontinent. Närvaron av havsvattnet innebär också att somrarna är förhållandevis svala trots den stora mängd solinstrålning som förekommer då.

Arktis klimat styrs alltså av de extrema solinstrålningsförhållandena som existerar på höga latituder, men även förekomsten av snö och is påverkar klimatet. Som som nämns i avsnittet strålningsbalans så absorberar jorden en del av strålningen från solen, men en del reflekteras bort igen. Hur mycket som reflekteras beror på jordytans beskaffenhet, eller albedo. Mörka ytor har lågt albedo, dvs. de absorberar mer stålning än ljusa ytor. Nysnö har ett albedo på ca 0.90, vilket innebär att ungefär 90 % av den inkommande strålningen reflekteras bort. I jämförelse så har smältande snö ett albedo på ca 0.50 och snötäckt havsis ca 0.50. Därmed kan man lätt förstå att det är så kallt i Arktis: låg solinstrålning och högt albedo leder till att hålla temperaturerna nere. Öppet hav däremot kan ha albedo ner emot 0.08, dvs. nästan all strålning absorberas. Inom klimatologi pratar man om återkopplingsmekanismer, dvs. att en faktor kan påverka en annan som i sin tur påverkar den första osv. Albedo är en sådan och det är lätt att tänka sig varför: kalla temperaturer leder till större förutsättningar för is och snö, och mer is och snö leder i sin tur till högre albedo vilket ger kallare temperaturer. Det omvända är naturligtvis också sant, att högre temperaturer leder till mindre is och snö, vilket minskar albedot så att mer strålning absorberas och det blir varmare. Det sista är en effekt vi ser i dag, med minskad havsis, avsmältning av glaciärer och minskat snötäcke i Arktis.