Mäta snödensitet

För att kunna kartlägga en glaciärs förändringar måste en glaciolog ta till sina matematiska kunskaper. Bland annat måste snöns densitet (täthet) beräknas. För att beräkna densiteten behöver vi en formel. Genom att ta en viss mängd snö och dividera dess vikt med dess volym räknar man ut snöns densitet (kilo per kubikmeter).

För att kunna räkna ut densiteten behöver vi alltså veta vikt och volym på en viss mängd snö. Forskaren börjar därför med att gräva ett schakt genom snön och plocka upp ett prov av snö. Provtagaren som används är ett cylindriskt rör med känd diameter och som normalt brukar vara 25 cm långt. Provet tas upp ända från ytan och ner till botten av snön. För att få ett fullständigt prov ända ner till den nivå där snön ligger an mot glaciärisen behöver man ofta ta flera delprov med provtagaren. Provtagaren klarar bara av att ta ett delprov om 25 centimeters djup åt gången.


Figuren visar hur en uppmätt densitetsprofil kan se ut genom ett tjockt snötäcke på Storglaciären.

Glaciäris har en densitet av ungefär 900 kg/ m3.
Storglaciären har en yta av ungefär 3,1 miljoner m2.
Storglaciärens medeldjup är cirka 93 meter.

Med hjälp av formeln kan du nu räkna ut hur mycket Storglaciären väger.

densitet= m/V