”En tuvsnäppa i sikte”

Ombord på isbrytaren Oden står två radarvagnar från försvaret (som ursprungligen använts för väderobservationer) uppställda i aktern på fjärde däck. När Johan Bäckman får in ett eko från en enskild fågel, eller en hel flock, låser han radarn och låter den följa fåglarnas flykt en stund.

För att avgöra hur högt, hur fort och i vilken riktning de arktiska flyttfåglarna flyger, använder forskarna radarutrustning.
Ombord på isbrytaren Oden står två radarvagnar från försvaret (som ursprungligen använts för väderobservationer) uppställda i aktern på fjärde däck. När Johan Bäckman får in ett eko från en enskild fågel, eller en hel flock, låser han radarn och låter den följa fåglarnas flykt en stund. För att kunna artbestämma fåglarna står kollegan Mikael Rosén i fören med kikare och spanar. Han håller samtidigt uppsikt över himlen så att han kan förvarna Johan via radio, om var nästa grupp fåglar dyker upp, så att Johan hinner rikta in radarn åt rätt håll.