Expedition Tundra Nordväst

Till Läraren
Till Dig som är lärare! Detta läromedel bygger på en expedition, Tundra Nordväst, som anordnades av svenska Polarforskningssekretariatet i samarbete med Kanada. Expeditionen varade i drygt tre månader och isbrytaren Louise S. St-Laurent tillryggalade drygt 1700 mil genom arktiskt vatten. Cirka 70 forskare med biologisk inriktning fanns med ombord och arbetade med provtagning på sammanlagt 17 olika platser på den kanadensiska tundran.
Tundra Nordväst finns också i en engelskspråkig version.

I materialet presenteras sex forskare som alla får stå som representant för sin forskargrupp:

 • Susanne Åkesson, Lunds universitet – arbetar med flyttfåglar och hur de kan hitta vägen under sina vår- och höstflyttningar.
 • Eva-Lena Larsson, Göteborgs universitet – studerar växter på tundran och hur de sprider sig.
 • Torgny Nordin, Göteborgs universitet – presenterar inuiternas historia och nutida liv.
 • Magnus Tannerfeldt, Stockholms universitet – forskar på stora däggdjur och rovfåglar.
 • Jep Agrell, Lunds universitet – arbetar med lämlar.
 • Henrik Kylin, Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) – studerar hur föroreningar sprider sig i arktiska vatten.

Programmet börjar med en introduktion. Efter ett tag kommer eleven fram till ett stiliserat fartygsdäck med sex hyttfönster – ett för varje forskare. De olika hytterna kan besökas i slumpvis vald ordning men har alla en gemensam grundstruktur och eleven följer en liknande navigering genom hela programmet. Uppläggningen är självinstruerande och bygger på en röd tråd. Det är därför viktigt att man läser och gör övningarna från början till slut för att få ett sammanhang. Det här är inget spel rätt igenom utan snarare ett läromedel med spel- och lekinslag på ett förhoppningsvis intressant och underhållande sätt.

I avsnittet ”Att göra en expedition” kan du själv vara med och planera en expedition. Tre olika val av färdriktning är möjlig.

Innehållet är uppdelat på tre nivåer.

 • Nivå 1 skall kunna användas av åk 3-4 och uppåt. Med lite läshjälp kan delar av det användas även i lägre åldrar.
 • Nivå 2 är lite svårare och kräver kunskaper motsvarande åk 5-6.
 • Nivå 3 är fördjupningsuppgifter för den som vill veta mer.

Producerat av:

 • Eva-Lena Larsson/Göteborgs Botaniska trädgård, Göteborgs universitet:
 • Projektansvarig, idé och textbearbetning: Mikael Olsson/Projektledare Universeum JASON Project, Universeum
 • Design och programmering: Sven Ängermark, MasonitDesign:

Översättare:

 • Ingemar Johansson
 • Steven Leto
 • Stefan Quinth

I samarbete med Polarforskningssekretariatet
Forskare:

 • Jep Agrell
  Ekologiska institutionen
  Lunds universitet
 • Eva-Lena Larsson
  Botaniska institutionen
  Göteborgs universitet
 • Magnus Tannerfeldt
  Zoologiska institutionen
  Stockholms universitet
 • Henrik Kylin
  Institutionen för miljöanalys
  SLU, Uppsala
 • Torgny Nordin
  Filosofiska institutionen
  Göteborgs universitet
 • Susanne Åkesson
  Ekologiska institutionen
  Lunds universitetÖvriga medverkande:
 • Mats Andersson, Sollebrunn
  Scandinature